Oferta edukacyjna – Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
   

   
   
  W swojej ofercie Uczelnia ma 6 kierunków i 21 specjalności na studiach I-ego stopnia, 26 kierunków studiów podyplomowych oraz 16 kursów.
   
   

  Na początku działalności w 2005 roku Uczelnia prowadziła kształcenie na poziomie studiów I-ego stopnia w ramach kierunku Ekonomia. W drugim roku funkcjonowania decyzją Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2006, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I-ego stopnia na kierunku Pedagogika. 19 lipca 2007 roku Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie studiów I-ego stopnia na kierunku Wzornictwo. Dwa lata później, 17 lipca 2009 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach I-ego stopnia na kierunku Filologia. 21 września 2011 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie studiów I-ego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka, natomiast 18 października tego samego roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość, na studiach I-ego stopnia.
   

  Obecnie, w ramach sześciu kierunków, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiebiorczości kształci studentów na następujących specjalnościach:

  • EKONOMIA: Gospodarowanie zasobami pracy; Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa; Ekonomika sektora publicznego; Rozwój regionalny i gospodarka samorządowa; Ekonomia menedżerska; Ekonomia psychologiczna; Dystrybucja i handel na rynkach krajowych i zagranicznych
  • PEDAGOGIKA: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym; Profilaktyka społeczna z elementami prewencji; Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • WZORNICTWO: Projektowanie produktu
  • FILOLOGIA: Angielski - język biznesu; Rosyjski - język biznesu (od podstaw); Język angielski w mediach; Język rosyjski w mediach (język od podstaw); Język angielski w turystyce; Język rosyjski w turystyce (język od podstaw)
  • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Architektura i urbanistyka
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ: Rachunkowość; Finanse i inwestycje